Ändringsförfattning SKOLFS 2019:33

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2019-11-14
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-11-28
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:33 ÄndringsförfattningPDF