Ändringsförfattning SKOLFS 2019:34

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:51) om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039), 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 2 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2019-11-13
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-11-28
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Teknisk utbildning, Vuxenutbildning, Ämnesplan
Historik: 2017:51 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2019:34 ÄndringsförfattningPDF