Ändringsförfattning SKOLFS 2019:35

Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 14 § förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
Beslutsdatum: 2019-11-07
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-11-28
Nyckelord Statsbidrag
Historik: 2009:26 Grundförfattning
  2009:26 Senaste lydelse
  2011:126 Ändringsförfattning
  2012:110 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2019:35 ÄndringsförfattningPDF