Ändringsförfattning SKOLFS 2019:42

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2019-12-11
Ikraftträdandedatum: 2020-01-15
Tryckdatum: 2019-12-23
Nyckelord Examensmål, Gymnasieskola, Nationella program
Historik: 2010:14 Grundförfattning
  2010:14 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:42 ÄndringsförfattningPDF