Ändringsförfattning SKOLFS 2019:8

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2019-03-06
Ikraftträdandedatum: 2019-05-15
Tryckdatum: 2019-03-19
Nyckelord Betyg, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola
Historik: 2011:157 Grundförfattning
  2011:157 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:8 ÄndringsförfattningPDF