Ändringsförfattning SKOLFS 2019:9

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2019-04-03
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-05-02
Nyckelord Kursplaner, Specialskola
Historik: 2011:66 Grundförfattning
  2011:66 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:9 ÄndringsförfattningPDF