Ändringsförfattning SKOLFS 2020:124

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:89) om ämnesplan för ämnet fastighetsskötsel i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-08-19
Ikraftträdandedatum: 2020-10-01
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Gymnasiesärskola, Ämnesplan
Historik: 2013:89 Grundförfattning
  2013:89 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:124 ÄndringsförfattningPDF