Ändringsförfattning SKOLFS 2020:169

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-08-19
Ikraftträdandedatum: 2020-10-01
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2012:8 Grundförfattning
  2012:8 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:169 ÄndringsförfattningPDF