Ändringsförfattning SKOLFS 2020:170

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:23) om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 13 och 26 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-08-19
Ikraftträdandedatum: 2020-10-01
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2012:23 Grundförfattning
  2012:23 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:170 ÄndringsförfattningPDF