Ändringsförfattning SKOLFS 2020:171

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformning av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-08-19
Ikraftträdandedatum: 2020-10-01
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Betyg, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning
Historik: 2013:151 Grundförfattning
  2013:151 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:171 ÄndringsförfattningPDF