Ändringsförfattning SKOLFS 2020:172

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:119) om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-08-19
Ikraftträdandedatum: 2020-10-01
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Betyg, Intyg, Svenskundervisning för invandrare, Vuxenutbildning
Historik: 2014:119 Grundförfattning
  2014:119 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:172 ÄndringsförfattningPDF