Ändringsförfattning SKOLFS 2020:174

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2020-08-19
Ikraftträdandedatum: 2020-10-01
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Uppgiftsinsamling
Historik: 2011:142 Grundförfattning
  2011:142 Senaste lydelse
  2012:91 Ändringsförfattning
  2014:1 Ändringsförfattning
  2014:46 Ändringsförfattning
  2016:65 Ändringsförfattning
  2017:78 Ändringsförfattning
  2019:19 Ändringsförfattning
  2021:23 Ändringsförfattning
  2022:447 Ändringsförfattning
  2023:125 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2020:174 ÄndringsförfattningPDF