Ändringsförfattning SKOLFS 2020:177

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-08-27
Ikraftträdandedatum: 2020-10-15
Tryckdatum: 2020-09-09
Nyckelord Examensmål, Gymnasieskola, Nationella program
Historik: 2010:14 Grundförfattning
  2010:14 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:177 ÄndringsförfattningPDF