Ändringsförfattning SKOLFS 2020:19

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2020-02-05
Ikraftträdandedatum: 2020-03-01
Tryckdatum: 2020-02-13
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:41 Grundförfattning
  2010:41 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:19 ÄndringsförfattningPDF