Ändringsförfattning SKOLFS 2020:191

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-10-14
Ikraftträdandedatum: 2021-07-01
Tryckdatum: 2020-10-27
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:124 Grundförfattning
  2010:124 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:191 ÄndringsförfattningPDF