Ändringsförfattning SKOLFS 2020:41

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-03-11
Ikraftträdandedatum: 2020-03-31
Tryckdatum: 2020-03-19
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:46 Grundförfattning
  2010:46 Senaste lydelse
  2010:46 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:41 ÄndringsförfattningPDF