Ändringsförfattning SKOLFS 2020:51

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:39) om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2020/2021

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 e § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2020-03-18
Ikraftträdandedatum: 2020-04-15
Tryckdatum: 2020-03-25
Nyckelord Nationella prov
Historik: 2019:39 Grundförfattning
  2019:39 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:51 ÄndringsförfattningPDF