Ändringsförfattning SKOLFS 2020:52

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:40) om nationella prov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2020 och första kalenderhalvåret 2021

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2020-03-18
Ikraftträdandedatum: 2020-04-15
Tryckdatum: 2020-03-25
Nyckelord Nationella prov
Historik: 2019:40 Grundförfattning
  2019:40 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:52 ÄndringsförfattningPDF