Ändringsförfattning SKOLFS 2020:54

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 a kap. 4 § skolförordningen (2011:185) och 13 a kap. 4 §gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-04-01
Ikraftträdandedatum: 2020-05-15
Tryckdatum: 2020-04-09
Nyckelord Betyg
Historik: 2011:123 Grundförfattning
  2011:123 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:54 ÄndringsförfattningPDF