Ändringsförfattning SKOLFS 2020:55

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:145) om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 a kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-04-01
Ikraftträdandedatum: 2020-05-15
Tryckdatum: 2020-04-09
Nyckelord Examensbevis, Gymnasieskola, Nationella program
Historik: 2011:145 Grundförfattning
  2011:145 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:55 ÄndringsförfattningPDF