Ändringsförfattning SKOLFS 2020:56

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:148) om utformningen av studiebevis efter nationella program i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 a kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-04-01
Ikraftträdandedatum: 2020-05-15
Tryckdatum: 2020-04-09
Nyckelord Gymnasieskola, Nationella program, Studiebevis
Historik: 2011:148 Grundförfattning
  2011:148 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:56 ÄndringsförfattningPDF