Ändringsförfattning SKOLFS 2020:57

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 a kap. 4 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2020-04-01
Ikraftträdandedatum: 2020-05-15
Tryckdatum: 2020-04-09
Nyckelord Betyg, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola
Historik: 2011:157 Grundförfattning
  2011:157 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:57 ÄndringsförfattningPDF