Ändringsförfattning SKOLFS 2020:59

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:158) om utformningen av gymnasiesärskolebevis efter nationella och individuella program i gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 a kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-04-01
Ikraftträdandedatum: 2020-05-15
Tryckdatum: 2020-04-09
Nyckelord Betyg, Gymnasiesärskola
Historik: 2013:158 Senaste lydelse
  2013:158 Grundförfattning
  2022:19 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2020:59 ÄndringsförfattningPDF