Ändringsförfattning SKOLFS 2020:61

Föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:16) om utformningen av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 a kap. 4 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2020-04-01
Ikraftträdandedatum: 2020-05-15
Tryckdatum: 2020-04-09
Nyckelord Betyg, Grundskola, Specialskola
Historik: 2016:16 Grundförfattning
  2016:16 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:61 ÄndringsförfattningPDF