Ändringsförfattning SKOLFS 2020:63

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § och 13 a kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-04-21
Ikraftträdandedatum: 2020-08-01
Tryckdatum: 2020-04-30
Nyckelord Gymnasieskola, Introduktionsprogram, Intyg
Historik: 2011:147 Grundförfattning
  2011:147 Senaste lydelse
  2011:147 Senaste lydelse
  2014:47 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2020:63 ÄndringsförfattningPDF