Ändringsförfattning SKOLFS 2020:64

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:100) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-04-29
Ikraftträdandedatum: 2020-05-18
Tryckdatum: 2020-05-06
Nyckelord Prov, Vuxenutbildning
Historik: 2017:100 Grundförfattning
  2017:100 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:64 ÄndringsförfattningPDF