Ändringsförfattning SKOLFS 2020:65

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:66) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygsdokument i kommunal vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-05-20
Ikraftträdandedatum: 2020-06-25
Tryckdatum: 2020-06-05
Nyckelord Betyg, Påbyggnadsutbildning, Vuxenutbildning
Historik: 2018:66 Grundförfattning
  2018:66 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:65 ÄndringsförfattningPDF