Ändringsförfattning SKOLFS 2020:67

Föreskrifter om fortsatt giltighet av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-05-27
Ikraftträdandedatum: 2020-07-01
Tryckdatum: 2020-06-05
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Vuxenutbildning
Historik: 2012:92 Grundförfattning
  2012:92 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:67 ÄndringsförfattningPDF