Ändringsförfattning SKOLFS 2020:68

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-06-04
Ikraftträdandedatum: 2020-07-01
Tryckdatum: 2020-06-16
Nyckelord Gymnasieskola, Läroplaner
Historik: 2011:144 Grundförfattning
  2011:144 Senaste lydelse
  2011:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:68 ÄndringsförfattningPDF