Ändringsförfattning SKOLFS 2020:69

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-06-04
Ikraftträdandedatum: 2020-07-01
Tryckdatum: 2020-06-16
Nyckelord Läroplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:101 Grundförfattning
  2012:101 Senaste lydelse
  2012:101 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:69 ÄndringsförfattningPDF