Ändringsförfattning SKOLFS 2020:70

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-06-04
Ikraftträdandedatum: 2020-07-01
Tryckdatum: 2020-06-16
Nyckelord Gymnasiesärskola, Läroplaner
Historik: 2013:148 Grundförfattning
  2013:148 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:70 ÄndringsförfattningPDF