Ändringsförfattning SKOLFS 2020:71

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-01
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Kursplaner
Historik: 2010:41 Grundförfattning
  2010:41 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:71 ÄndringsförfattningPDF