Ändringsförfattning SKOLFS 2020:74

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:145) om ämnesplan för ämnet specialpedagogik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-15
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Historik: 2010:145 Grundförfattning
  2010:145 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:74 ÄndringsförfattningPDF