Ändringsförfattning SKOLFS 2020:85

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:10) om ämnesplan för ämnet lastbilar – reparations- och systemteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-01
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Historik: 2020:10 Grundförfattning
  2020:10 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:85 ÄndringsförfattningPDF