Ändringsförfattning SKOLFS 2020:94

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-08-13
Ikraftträdandedatum: 2021-07-01
Tryckdatum: 2020-09-03
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
  2010:261 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:94 ÄndringsförfattningPDF