Ändringsförfattning SKOLFS 2020:95

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2020-08-13
Ikraftträdandedatum: 2021-07-01
Tryckdatum: 2020-09-03
Nyckelord Grundskola, Judiska studier, Kursplaner
Historik: 2011:118 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2020:95 ÄndringsförfattningPDF