Ändringsförfattning SKOLFS 2021:32

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformningen av gymnasiesärskolebevis från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2021-05-26
Ikraftträdandedatum: 2021-07-01
Tryckdatum: 2021-06-18
Nyckelord Betyg, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning
Historik: 2013:151 Grundförfattning
  2013:151 Senaste lydelse
  2016:56 Ändringsförfattning
  2020:171 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2021:32 ÄndringsförfattningPDF