Ändringsförfattning SKOLFS 2021:62

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:9) om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2021-10-19
Ikraftträdandedatum: 2021-11-15
Tryckdatum: 2021-10-27
Nyckelord Examensbevis, Vuxenutbildning
Historik: 2012:9 Grundförfattning
  2012:9 Senaste lydelse
  2016:53 Ändringsförfattning
  2021:31 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2021:62 ÄndringsförfattningPDF