Grundförfattning SKOLFS 1991:62

Skolverkets föreskrifter om upphävande av tim- och kursplanen (Läroplaner 1989:106) för tilläggskurs till påbyggnadsutbildningen Ekonomi och revision

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 12 § vuxenutbildningsförordningen (1985:288) att tim- och kursplanen (Läroplaner 1989:106) för tilläggskurs till påbyggnadsutbildningen Ekonomi och revision
Beslutsdatum: 1991-10-30
Ikraftträdandedatum: 1991-12-01
Tryckdatum: 1991-11-13
Nyckelord Läroplaner
Ladda ned: SKOLFS 1991:62 GrundförfattningPDF