Grundförfattning SKOLFS 1992:19

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:26) om stimulansbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-06-04
Tryckdatum: 1992-06-30
Nyckelord Stimulansbidrag
Ladda ned: SKOLFS 1992:19 GrundförfattningPDF