Grundförfattning SKOLFS 1992:20

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:48) om stimulansbidrag till anskaffning av datorutrustning och programvara för vissa studievägar i gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-06-04
Tryckdatum: 1992-06-30
Nyckelord Stimulansbidrag
Ladda ned: SKOLFS 1992:20 GrundförfattningPDF