Grundförfattning SKOLFS 1992:22

Förordning om upphävande av tre förordningar om statsbidrag till vissa fristående skolor

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-06-11
Tryckdatum: 1992-06-30
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 1992:22 GrundförfattningPDF