Grundförfattning SKOLFS 1992:30

Förordning om upphävande av två förordningar om riktlinjer för lokala grenar och lokala kurser på skolområdet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-06-18
Tryckdatum: 1992-07-22
Nyckelord Lokal profilering
Ladda ned: SKOLFS 1992:30 GrundförfattningPDF