Grundförfattning SKOLFS 1992:39

Skolverkets föreskrifter om upphävande av tim- och kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser i komvux, m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 5 och 6 § §, 3 kap. 9 § och 4 kap. 6 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning
Beslutsdatum: 1992-07-01
Ikraftträdandedatum: 1992-08-20
Tryckdatum: 1992-08-05
Nyckelord Kursplaner, Timplan
Historik: 1993:9 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1992:39 GrundförfattningPDF