Grundförfattning SKOLFS 1992:40

Förordning om skolindex för bidragsåret 1992/93

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-09-24
Ikraftträdandedatum: 1992-11-06
Tryckdatum: 1992-10-22
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1992:40 GrundförfattningPDF