Grundförfattning SKOLFS 1992:44

Förordning om extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-12-17
Ikraftträdandedatum: 1993-02-05
Tryckdatum: 1993-01-21
Nyckelord Gymnasieskola, Ersättning
Historik: 1992:44 Senaste lydelse
  2011:60 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1992:44 GrundförfattningPDF