Grundförfattning SKOLFS 1993:25

Förordning om skolindex för budgetåret 1993/94

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1993-07-01
Ikraftträdandedatum: 1993-08-28
Tryckdatum: 1993-08-13
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1993:25 GrundförfattningPDF