Grundförfattning SKOLFS 1994:12

Förordning om upphävande av vissa förordningar med övergångsbestämmelser för kommunal och statlig utbildning för vuxna

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1994-04-14
Tryckdatum: 1994-06-15
Nyckelord Upphävande av författningar
Ladda ned: SKOLFS 1994:12 GrundförfattningPDF