Grundförfattning SKOLFS 1994:19

Förordning om upphävande av två förordningar om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1994-06-09
Tryckdatum: 1994-06-30
Nyckelord Statsbidrag, Svensk undervisning i utlandet
Ladda ned: SKOLFS 1994:19 GrundförfattningPDF