Upphävd: Den här författningen upphävdes 2013-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 1994:2

Förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1994-02-17
Ikraftträdandedatum: 1994-07-01
Tryckdatum: 1994-03-14
Nyckelord Läroplaner
Historik: 1994:2 Senaste lydelse
  1997:13 Ändringsförfattning
  2000:147 Ändringsförfattning
  2003:18 Ändringsförfattning
  2006:24 Ändringsförfattning
  2006:29 Ändringsförfattning
  2009:18 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1994:2 GrundförfattningPDF